Överlåtelse av din lokal?

Det är du som idag är hyresgäst hos oss som fyller i och lämnar in blanketten:
Ansökan om överlåtelse av lokal >>.
Glöm inte att bifoga de handlingar som anges på blanketten med ett undertecknande från den tänkta tillträdande hyresgästen.

Här finns blanketten:
Mall för tillträdande hyresgäst >>

med möjlighet att fylla i referenser samt en konceptbeskrivning och budget, ifall de inte har en affärsplan.

Behandling av ditt ärende:
Så fort vi får in din ansökan om överlåtelse går vi igenom ditt inlämnade underlag. Denna del kan ta någon vecka.
Många gånger kan den behöva kompletteras, så ju fler handlingar och tydligare uppgifter vi får från början, desto enklare kan vi handlägga ärendet och snabbare ge dig ett besked.
Från ansökan till möjlig överlåtelse i praktiken, tar det ofta 3 månader.

Lämna din ansökan eller posta den till:
Upplands-Brohus, att: Lokaluthyrning, Box 2070, 196 02 Kungsängen.
Har du frågor kontaktar du vår Kundservice  – 08-5624 8720