Kommunen tar över insamlingen av förpackningsavfallet

Från den 1:a januari 2024 blir landets kommuner ansvariga för insamlingen och sorteringen av förpackningsavfall. Det har regeringen beslutat och förändringen genomförs för att möta EU-krav och målen för materialåtervinning till 2030.

För Upplands-Bro kommun har kommunen upphandlat Ohlsson AB för att hämta hushållens förpackningsavfall (glas, plast, metall, papper och tidningar) i våra miljörum.

För er som hyresgäster kommer det inte bli någon skillnad, men till en början kan det vara svårt för de nya chaufförerna att hitta alla miljörum. Vi ber er ha föreståelde och tålamod om det blir avvikelser i början.