Kommunen dokumenterar dag- och spillvattenledningar i Bro

Upplands-Bro kommun genomför tillsammans med företaget Rensman AB så kallad tillskottsvattenutredning i Bro kommande veckor.