Inkomstkrav för att hyra lägenhet hos Upplands-Brohus återinförs

Styrelsen för AB Upplands-Brohus har fattat beslut om ändringar i bolagets uthyrningspolicy. Den nya policyn börjar gälla från och med den 1 januari 2022. Förutom en del förtydliganden är de två stora förändringarna att kravet på inkomst för att få hyra en lägenhet hos Upplands-Brohus återinförs samt att lediga lägenheter i huvudsak ska erbjudas de som redan bor i Upplands-Bro kommun eller har en anställning hos en arbetsgivare i kommunen.

I Upplands-Brohus ägardirektiv för 2021 fanns uppdraget att ”Erbjuda hyresbostäder i första hand till boende i Upplands-Bro kommun samt se över krav för tecknande av hyresavtal med inriktning om att återinföra inkomstkrav”.

Styrelsen för Upplands-Brohus har med anledning av det beslutat att cirka 75 procent av de lägenheter som förmedlas ska erbjudas via Upplands-Brohus egen kö där ett krav från årsskiftet kommer att vara att man antingen ska vara skriven på en adress i kommunen eller ha en anställning här. Resterande 25 procent ska förmedlas via Stockholms Bostadsförmedling där lägenheterna kan förmedlas till sökande från övriga delar av landet. Vidare har beslut fattats om att den sökande i samband med tecknande av hyreskontrakt ska kunna visa att han/hon sannolikt har möjlighet att betala hyran och ha tillräckligt med likvida medel kvar till övriga levnadsomkostnader när hyran är betald. Kravet innebär att den sökandes inkomst efter skatt ska utöver hyran vara minst lika med det av kronofogden fastställda normalbeloppet.

De nya förmedlingsreglerna börjar att gälla från den 1 januari 2022.

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 86 gånger