Pressmeddelande om Bagarvägen/Målarvägen


2018-10-30

Överbesiktningsnämnden gav Upplands-Brohus rätt i ärendet Bagar- och Målarvägen.

Igår lämnade överbesiktningsnämnden sitt utlåtande gällande tvisten mellan AB Upplands-Brohus och entreprenören Serneke Bygg Öst AB. Utlåtandet gav vid handen att de anser att besiktningsmannen agerat riktigt när man inte godkände entreprenaden.

Bakgrund: Hösten 2016 skrevs ett kontrakt mellan Upplands-Brohus och Serneke om att uppföra nio hus på Bagar- och Målarvägen i Bro. Det första huset stod klart cirka ett år senare och skulle vara färdigt för inflyttning 27 november 2017. Allt eftersom husen stod klara utfördes slutbesiktningar. Dessa skedde med ungefär en månads mellanrum. När det visade sig att inget av husen blev godkända valde Serneke att vända sig till överbesiktningsnämnden för att de skulle pröva om huruvida besiktningarna utförts på ett korrekt sätt. Det faktum att ärendet lämnats till överbesiktningsnämnden innebar att Upplands-Brohus inte kunnat ”ta över husen” och därmed har alla de som anmält sitt intresse för att hyra lägenheter fått vänta med att flytta in. ”Det är naturligtvis mycket tråkigt och jag har full förståelse för att det kan ha orsakat problem för de som räknat med att få flytta in i de tingade lägenheterna” säger Ann Hermansson Alm, VD på Upplands-Brohus.

Vad händer nu? Inom kort kommer Upplands-Brohus och Serneke att sätta sig ner för att börja samtal om hur ett övertagande av husen skulle kunna gå till. Mötet var bestämt innan överbesiktningsnämndens utlåtande nått parterna. ”Jag har uppfattat att vi båda är angelägna om att få till en lösning på den här tvisten så att husen kan gå över i vår ägo” säger Ann Hermansson Alm. ”Innan det kan ske måste vi komma överens om vad som ska åtgärdas och hur de ekonomiska regleringarna ska ske. Vi hoppas att vi inom kort kan ge våra blivande hyresgäster besked om när inflyttning kan ske”, fortsätter Ann Hermansson Alm.

För ytterligare frågor kontakta Upplands-Brohus VD, Ann Hermansson Alm, tel: 08-562 487 74

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 375 gånger