Ny information om Bagarvägen/Målarvägen

Alla lägenheter är bokade och vi har ingen möjlighet att ta emot nya intresseanmälningar.

Överbesiktningsnämnden heter den nämnd som handlägger ärendet som rör dom besiktningar som inte har blivit godkända. Tyvärr blev överbesiktningsnämndens möte, som skulle ha hållits i mitten av juni, inställt. Tid för nytt sammanträde är ännu ej fastställt. Detta medför dessvärre att vi fortfarande inte vet något om kommande inflyttningar.

När det så småningom ändå blir dags för inflyttning, kommer det att finnas möjlighet till upp till 3 månaders framförhållning till er som har behov av det, för att lämna ert nuvarande boende.

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 256 gånger