Information till våra lokalhyresgäster med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19.

Vi har full förståelse för att många av våra lokalhyresgäster har det tufft idag och Upplands-Brohus har fattat beslut om hur vi ska kunna stötta och hjälpa till. Här är en kortfattad information av det brev som vi har skicka ut till våra lokalhyresgäster:

 

Som hyresvärd kommer Upplands-Brohus att underlätta på följande sätt:

  • Du som har kvartalshyra får betala månadsvis
  • De minimiöppettider som kan finnas i ditt kontrakt är inte ett krav
  • Du får självklart stänga din verksamhet om du behöver
  • Behöver du nyttja en yta utanför butiken för att möta din kund eller göra din affär utomhus är detta okej där Upplands-Brohus äger marken. Tänk bara på framkomligheten.

Ovanstående punkter är ofta villkor i hyresavtalet, vilket innebär att det ses som avtalsbrott om dessa inte efterlevs. Vi bortser nu från dem till och med 2020-06-30.

Utöver ovanstående kan man ansöka om anstånd med att betala din hyra.

All kontakt och frågor hänvisar vi till: kundservice@ubh.se

Med vänliga hälsningar
AB Upplands-Brohus

Vill du läsa hela brevet hittar du det här >>

 

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 121 gånger