Information om skyddsrum Upplands-Brohus

Frågan om skyddsrum har aktualiserats de senaste veckorna. Nedan följer information som kan vara bra att ha.

  1. Det finns skyddsrum i många av Upplands-Brohus fastigheter. På MSBs hemsida (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) finns en interaktiv skyddsrumskarta där du själv kan leta upp närmaste skyddsrum.
  2. I händelse av krig blir du uppmanad att gå till närmsta skyddsrum. Det betyder att även om skyddsrummet ligger i Upplands-Brohus bestånd så kan det komma att användas av personer som inte bor i huset. Dörren kommer att stå öppen, det vill säga inga taggar eller nycklar kommer att behövas för att komma in.
  3. Många skyddsrum används som förråd när det inte är krig. Det är MSB som beslutar om och när skyddsrummen ska öppnas. När beslutet är fattat har vi som fastighetsägare (tillsammans med andra) 48 timmar på oss att ställa i ordning skyddsrummen för sitt ändamål. För mer information, se MSBs hemsida.
  4. I ett iordningsställt skyddsrum ska det finnas vatten på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Däremot finns det exempelvis inte mat eller filtar. På MSBs hemsida hittar du saker som kan vara bara att ta med till ett skyddsrum.
  5. Ett skyddsrum är till för att skydda den civila befolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man ska kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn.
  6. Svenska skyddsrum är endast avsedda för människor
  7. Skyddsrum ska vara uppmärkta med ett tydlig vit skylt märkt ”skyddsrum”.

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 83 gånger