Inflyttning på Bagarvägen 2, 4 och 6 framskjuten

På grund av att besiktningen av Bagarvägen 2, 4 och 6 inte blev godkänd har byggnaderna inte kunnat överlämnas till Upplands-Brohus. Punkterna som inte blev godkända i besiktningen påverkar inte kvalitet och standard i lägenheterna men det påverkar den långsiktiga förvaltningen av huset. Det är i dagsläget oklart när inflyttning kan ske.
”Det är otroligt tråkigt med tanke på det stora intresse och behov som finns för lägenheterna” säger Lena Erdhage, tf VD.
Upplands-Brohus fortsätter att förmedla lägenheterna på Bagar- och Målarvägen. Vi kommer inte att kunna skriva kontrakt, men du som blir erbjuden en lägenhet kommer att bli garanterad ett hyreskontrakt så fort vi vet när huset är klart för inflyttning. Vi befarar att inflyttningen även i kommande hus kommer att bli framflyttad.

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 148 gånger