Projekt Örn & Fasan

Projekt Örn & Fasan LOGGA

Upplands-Brohus kommer att renovera fastigheterna på Örn- och Fasanstigen. Det är ett stort projekt som kommer att pågå under flera år och starta i slutet av mars eller början av april 2016 beroende på hur vädret blir. Här kan du läsa mer om projektet och vad det kommer att innebära för dig som bor på Örn- eller Fasanstigen. Längst ner kan du följa projektet.

 

 

Projekt Örn- och Fasan är indelat i flera delområden:

 • Alla balkonger ska renoveras. Här ingår även att balkongdörrar och räcken ska bytas ut. Har du balkong kan du välja som tillval att glasa in den. Du får då ett tillägg på din hyra.
 • Alla uteplatser ska göras om.
 • Alla entréer får nya portar.
 • Utvändiga förråd kommer att renoveras.
 • Yttertaken på alla hus ska tilläggsisoleras och få nya tätskikt.
 • Tvättstugorna ska renoveras.
 • Lekparker och gårdar får ett ansiktslyft.

 

Örn & Fasan bild 4aUnder hela projektet kommer vi informera alla er som bor på Örn- eller Fasanstigen om vad nästa steg i renoveringen är. Det gör vi via anslag, utskick, informationsmöten och hembesök. För att du snabbt ska se vad det handlar om kommer projektets logotyp finnas på all skriftlig information.

Vi har anlitat Lars Ågren som kontaktperson mellan er som bor i området och projektet.
Honom når du på boinformator@ubh.se och 08-562 487 50 mellan klockan 8.00 och 12.00 tisdag till torsdag.

Vanliga frågor:
Kommer jag få reducerad (lägre) hyra när jag inte kommer ha någon uteplats eller balkong?
Ja, du som har uteplats kommer att få ett avdrag på din hyra med 3 000 kronor som kompensation för att du inte kan använda din uteplats under renoveringen. Du som har balkong får i stället ett avdrag på 2 000 kronor. Dessa pengar betalas ut i efterskott.

Får jag persienner i min balkongdörr?
Ja, om du har det i dag.

Vilken hyreshöjning får jag om jag väljer att glasa in min balkong?Örn & Fasan bild 5a
Du kommer att få en hyreshöjning på 170 kronor/ månad och balkong. Ta kontakt med Lars Ågren om du bor på bottenvåningen och vill veta vad det skulle kosta att glasa in din uteplats.

 

Preliminär tidplan för hela projektet:(rev. okt 2017)

 • Etapp 1: Örnstigen 2–28 jämna nummer samt tvättstuga, förråd och lekpark. Etappen börjar med nummer 2–8 i början av april 2016 och beräknas vara klar i januari 2017.  Rev okt 2017: Markarbete och tvättstugor återstår.
 • Etapp 2: Örnstigen 15–29, Fasanstigen 16 – 34, 40 – 44 samt utvändiga förråd och möteslokal. Etappen börjar med Örnstigen 15 i januari 2017 och beräknas vara klar i januari 2018. Rev okt 2017: Markarbete och HGF-möteslokal återstår.
 • Etapp 3: Fasanstigen 2–12, 1–23 samt förråd och möteslokal. Etappen börjar med nummer 2–12 i början av mars 2018 (rev. okt-17) och beräknas vara klar i december 2018.
 • Etapp 4: Fasanstigen 36–38, 25–35 samt tvättstuga, förråd och lekpark. Etappen börjar med nummer 36–38 och 31–35 i början av oktober 2018 och beräknas vara klar i början av september 2019.

Till varje etapp tillkommer markarbeten i respektive område.

 

Status i etapp 1 & 2:

 • 6 april 2016:
  Nu har projektet startat, byggnadsställningar är uppbyggda på två utav husen, Örnstigen 2-8.
  Det som sker inledningsvis är ett arbete med att tilläggs isolera vindarna. Vidare information kommer att publiceras på vår hemsida löpande.
 • 18 maj 2016:
  På Örnstigen 2 – 8 pågår reparation av balkonger samt har markarbeten påbörjats. Från 23 maj kommer ställningar att resas på Örnstigen 10 – 18 för att sen fortsätta med balkongrenoveringar.
 • 16 augusti 2016: 
  Örnstigen 2 – 8: Balkonger och räcken är på plats och ställningarna är nedmonterade. Från 18 augusti kommer montering av glas ske hos de som beställt tillvalet inglasning. Markarbeten pågår.
  Örnstigen 10 – 18: Balkongerna är gjutna. Montering av balkongdörrar påbörjas denna vecka. Därefter sker inglasning. Markarbeten pågår parallellt.
  Örnstigen 20 – 22: Räckena demonteras just nu och därefter påbörjas bilning av balkonger. Markarbeten pågår parallellt.
  Örnstigen 24 – 28: Bilning pågår. Efter det kommer balkongernas gjutas och fasadpanelen monteras. Markarbete pågår parallellt.
 • 18 oktober 2016:
  Örnstigen 2 – 8: Allt renoveringsarbete på balkongerna är klart, återställning av marken utanför återstår. På gården har asfaltering och stensättning i entréerna utförts. Plantering och utrustning kvarstår. Entrétaken har rivits och klätts om med ny plåt och undertaket har fått en ekpanel. Förråden är färdigställda.
  Örnstigen 10 – 18: Allt renoveringsarbete på balkongerna är klart, det som kvarstår är att åtgärda besiktningsanmärkningar, vilket kommer att göras under vecka 41+42. Markarbeten på uteplatserna är kvar. På gården är asfaltering och stensättning klart, utrustning och en del plantering finns kvar att utföra.
  Örnstigen 20 – 22: Betongrenovering av balkongerna pågår, byte av balkongdörr stundar. Även här är asfaltering och stensättning på gården utförd men utrustning och plantering kvarstår.
  Örnstigen 24 – 28: Montage av balkongdörrar samt betongrenovering pågår.  Även här är asfaltering och stensättning på gården utförd men utrustning och plantering kvarstår.
 • 11 oktober 2017:
  Etapp 1: Balkonger och förråd klara. Markarbete och tvättstugor återstår.
  Etapp 2: Balkonger och förråd klara på Örnstigen. Arbete pågår på Fasanstigen 30-44, Markarbete och HGF-möteslokal återstår.