Hos Upplands-Brohus kommer du att kunna ladda din bil eller cykel

Efterfrågan har ökat de senaste åren från våra hyresgäster att kunna ladda elfordon. Därför har Upplands-Brohus tagit fram en avsiktsförklaring om att bygga ut möjligheten i takt med efterfrågan om att kunna ladda elbilar och el-cyklar. Denna utfästelse är en utmaning som kommer att ta lite tid att uppnå på grund av tekniska begränsningar men är i linje med vårt arbete om klimatneutralitet 2030.

I dagsläget har Upplands-Brohus ingen möjlighet att erbjuda laddning av elfordon. Motorvärmaruttag eller andra eluttag får inte användas för att ladda elfordon. Anledningen är den brandfara som överbelastningen av elnätet kan utsätts för.

Arbetet med att inventera var det är möjligt att skapa bilplatser för elbilar med laddfunktion är uppstartat. Att skapa bilplatser där det är möjlighet att ladda sin elbil är förenligt med en del tekniska utmaningar och en del kostsamma investeringar, särskilt i de äldre bostadsområdena.

”Hittills har efterfrågan varit mycket blygsam men nu börjar det komma en del förfrågningar, säger Lena Erdhage, som är Upplands-Brohus ekonomichef och den som är strategiskt ansvarig för bolagets miljöarbete. ”Vid alla större ombyggnationer kommer Upplands-Brohus att titta på om det är möjligt att tillskapa fordonsplatser med laddfunktion” fortsätter Lena Erdhage. Enligt Boverkets byggregler ska, i nyproduktion, en andel av p-plasterna vara förberedda för laddning av elbilar.

Laddfunktionen byggs ut efter behov för de hyresgäster som bor i området. Under hösten kommer en enkät att skickas ut till hyresgästerna i syfte att undersöka var efterfrågan är störst. Det som kommer att erbjudas är fordonsplatser med långtidsladdning och man ska vara bostadshyresgäst eller lokalhyresgäst hos Upplands-Brohus för att få hyra en p-plats.

För närvarande pågår två pilotprojekt i Kungsängen. Dessa platser kommer att vara klara för uthyrning senare i höst. Prissättningen är inte klar än.

För ytterligare frågor kontakta Upplands-Brohus ekonomichef och miljöansvarig, Lena Erdhage på tel: 08-562 487 73 alternativt via mejl: lena.erdhage@ubh.se

Nyhetsbrevet i form av pressmeddelande hittar du även HÄR 

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 37 gånger