Hantering av Coronaviruset covid-19

Tisdagen den 10:e mars ändrade Folhälsomyndigheten risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällspridning i Sverige.

Läs mer här hur vi gemensamt hanterar situationen

 

Skrivet av
Detta inlägg har lästs 37 gånger