Fordonsparken blir el-driven

För att hejda den globala uppvärmningen innan konsekvenserna för människor och natur blir allt för stora måste utsläppen av växthusgaser halveras till 2030 och nå nollutsläpp till 2050. Det är en tuff utmaning, för att uppnå målen behöver vi bland annat fasa ut alla fossila bränslen.

Som en del i vårt arbete med att minska vår klimatpåverkan byter vi ut våra fordon till el, som minskar klimatpåverkan med 95% jämfört med diesel.

I de fordon som ännu inte blivit utbytta använder vi endast förnybart bränsle, biodiesel, som minskar klimatpåverkan med 75% jämfört med vanlig diesel.

Till vårt drift- och skötselteam har vi nu en el-driven lastbil som underlättar vår vardag på ett hållbart sätt.