Blommande gräsmattor

Pollinerande insekter som humlor, bin och fjärilar är viktiga för den biologiska mångfalden. Ungefär en tredjedel av vår mat har pollinerats av dem men insekternas naturliga livsmiljöer, som ängs- och betesmarker, har minskat drastiskt. Det har lett till att många pollinerande insekter är hotade.

En kortklippt gräsmatta har väldigt liten biologisk mångfald men genom att vi nu på flera utvalda områden låter vissa ytor växa vilt och blomma ger vi fjärilar, humlor och bin förutsättningar att hitta mat.

På Bergvägen i Kungsängen har vi nycklat massor med olika växter, bland annat Buskviol, Styvmorsviol och Åkerviol. Violer är värdväxter för Pärlemorfjärilar. Att vara värdväxt innebär att det är den växt som fjärilslarverna lever av innan den blir en puppa. Fjärilslarverna är ofta beroende av en specifik växt. Andra arter är Gul fetknopp och vit fetknopp vilka båda är värdefulla för både humlor, solitärbin och honungsbi.