Redaktör

Problem med autogiro

Vi har för närvarande problem med att läsa in inbetalningsfiler som gäller autogiro vilket gör att om du som hyresgäst tittar på Mina Sidor så kan du inte se att avierna är betalda ännu trots att pengarna dragits från kontot. Vi jobbar med att få hjälp att få till rätt filformat för att kunna läsa in betalningarna och åtgärda problemet.  

Överlåtelseavtal för Kokillbacken klart

I september 2021 skrev Upplands-Brohus ett kontrakt med Tasbud Sverige AB om att uppföra 148 lägenheter i Kokillbacken. Arbetet påbörjades i juni 2022 då bygglovet efter två överklaganden vann laga kraft. Markarbeten i form av sprängning, schaktning och spontning har genomförts och var nästan klara när de i början av mars 2023 stannade av. Detta med anledning av att entreprenören drabbats av finansiella problem. Nu är ett trepartsavtal slutet mellan […]

Broloppet 27 maj

Den 27 maj 2023 anordnas Broloppet. Alla är välkomna att delta och det går lika bra att promenera som att springa. Loppen startar i Stjärnparken vid Bro Centrum, via Finnsta och Gamla Bro och sedan är målgången åter i Stjärnparken. Vätskestation kommer finnas på plats utanför Prästgården. Lilla Broloppen – ca 1 km, start kl. 11.00 Stora Broloppet – 4 km, start kl. 13.00 Mer information kring anmälan finns HÄR, Bro […]

Ny avtalspart för projekt Kokillbacken

I september 2021 skrev Upplands-Brohus ett kontrakt med en entreprenör för att uppföra 148 lägenheter i Kokillbacken. Arbetet påbörjades i juni 2022 då bygglovet efter två överklaganden vann laga kraft. Markarbeten i form av sprängning, schaktning och spontning har genomförts och var nästan klara när de i början av mars 2023 stannade av. Detta med anledning av att entreprenören drabbats av finansiella problem. Läs mer om detta HÄR

Eon förstärker och bygger om ledningsnätet i Kungsängen

Eon förstärker och bygger om ledningsnätet i Kungsängen. Arbetet utförs av ATS Kraftservice AB i Kungsängen med start 3 april och förväntas pågå i ca 3 månader. Störningar kan därför ske i elnätverket hos hyresgästerna. För mer information hänvisar vi frågor till E.ON

Hjälp till att skapa en ännu tryggare kommun

Varje år anordnar Upplands-Bro Kommun trygghetsvandringar i Bro, Kungsängen och i Brunna. För att skapa en ännu tryggare kommun behövs din hjälp med att berätta var du som boende i kommunen känner dig otrygg och vad som kan göras för att förbättra.  Kommunen bjuder därför in till att följa med och vandra i ditt område och bjuder i samband med det på kaffe och smörgås. Nytt för i år är att […]

Temakväll och återkoppling Trygghetsenkäten

Under hösten genomförde Upplands-Bro Kommun en mobil trygghetsenkät bland slumpvisa utvalda kommuninvånare. Enkäten är en del av det trygghetsarbetet som bedrivs i kommunen i nära samarbete med både Upplands-Brohus och Polisen. Ikväll anordnas en Temakväll för att återkoppla resultaten, ingen föranmälan krävs utan det är bara att droppa in. Var? Biblioteket i Bro, Bro Centrum 1 När? tisdag 14 mars kl. 15.30-18.30 Välkomna!  

Upplands-Brohus förbereder för den gröna omställningen

I slutet av 2022 skickade Upplands-Brohus ut en enkät till cirka 2 000 hyresgäster i syfte att undersöka hur behovet av att kunna ladda elfordon ser ut idag och några år framåt. Svarsfrekvensen var cirka 30 procent och av de knappt 600 hyresgästerna som svarade har 57 en elbil eller en laddhybrid. Värt att notera är att cirka 40 procent av de som svarade inte hade någon bil alls. Läs […]

Grannstödsbilen för ökad trygghet

Sedan 2010 har vi sett Grannstödsbilen rulla fram i våra bostadsområden i Upplands-Bro kommun. Vad är då Grannstöd? Grannstöd är ett samarbete mellan Polisen, Upplands-Bro kommun och Upplands-Brohus i syfte att verka brottspreventivt. Genom att frekvent synas i olika bostadsområden är Grannstödsbilen en viktig aktör för kommunen då de snabbt kan identifiera och rapportera trasiga lampor, klotter, skadegörelse och nedskräpning i utemiljön. Genom samarbetet med Polisen kan Grannstödsförarna snabbt få […]

Säsongsarbete 2023 Trädgård och utemiljö

Vill du få möjlighet att spetsa ditt CV med arbetslivserfarenhet från Upplands-Brohus finns nu möjligheten att söka ett varierat arbete inom Trädgård och utemiljö under sommaren 2023. Perioden sen vår- sommar och höst innebär arbete inom många områden för gruppen som arbetar med att underhålla och utveckla vår utemiljö. Därför söker vi under denna period extra arbetskraft som huvudsakligen kan stötta upp med plantering, vattning, ogräsbekämpning och övrig skötsel. Har du […]