Nu rivs gamla värmeverket i Bro

Nu rivs gamla värmeverket i Bro

Det gamla värmeverket i Bro centrum ska rivas. För platsen pågår planering för stadsutveckling inom projektet Omdaning Bro. Rivningsarbete startar under vecka 7 och beräknas pågå under fyra månader. I många år fick boende i Bro både sin värme och elektricitet från det gamla värmeverket vid Bro centrum. 2020 flyttade E.ON sina fjärrvärmepannor därifrån, till…

Fordonsparken blir el-driven

Fordonsparken blir el-driven

För att hejda den globala uppvärmningen innan konsekvenserna för människor och natur blir allt för stora måste utsläppen av växthusgaser halveras till 2030 och nå nollutsläpp till 2050. Det är en tuff utmaning, för att uppnå målen behöver vi bland annat fasa ut alla fossila bränslen. Som en del i vårt arbete med att minska…

Beviljat bygglov

Beviljat bygglov

Den 16 november beslutade nämnden att bevilja bygglov för Upplands-Brohus byggnation av 16 stadsradhus i bostadsrättsform på Köpmanvägen i Bro. Försäljningsstart beräknas till i början av nästa år.

Upplands-Brohus och Hyresgästföreningen är överens om nya hyror för 2024

Upplands-Brohus och Hyresgästföreningen är överens om nya hyror för 2024

Onsdagen den 6 december enades Upplands-Brohus och Hyresgästföreningen om en hyreshöjning för 2024. De nya hyrorna börjar gälla från den 1 januari och innebär att hyrorna höjs med i genomsnitt 4,53 procent. I överenskommelsen ingår även att stödpaketet om 122 kr per månad, som tillkom 2023, permanentas och kommer att ingå i den ordinarie hyran….

Orange day – En månad fri från våld

Orange day – En månad fri från våld

Upplands-Brohus tillsammans med Brottsofferjouren Stockholm-Gotland, Kvinnojouren Anna och Upplands-Bro kommun tar ställning mot våld i hemmet! I samband med Orange day – En månad fri från våld kommer vi tillsammans ut och möter våra hyresgäster för att berätta om vilket stöd som finns att få. Kom och träffa oss Under kommande veckor kommer Upplands-Brohus personal…