Vår personal

VD  Affärsområde lokaler
tf. Lena Erdhage Susanne Bovallius Förvaltningschefer Lokaler
Kent Larsson
Ekonomi och administration Bela Keceli-Mesaros
Lena Erdhage, Ekonomichef Hans-Erik Nilsson
Susanne Dexenius, Uthyrning lokaler Sören Karlsson
Maria Borg Tommy Kiesbye
Malin Thärn Hans Jeraeus
Carina Axelsson Jan-Peter Smedman
Annika Markusson Patrik Kiesbye
Ingalill Sjö
Inge Åberg, Projektledare
Teknik Affärsområde bostäder
Kent Svensson, teknikchef Håkan Örnelius, Förvaltningschef Bostäder
Harry Kuusiniemi Helene Lindblad, Förvaltare Bro
Mats Karlsson Peter Johannesson
Kazem Zyabari Sari Svensk
Dan Welén Milad Mirza
Karin Wedin Bengt Ekström
VAKANT, Förvaltare Kungsängen
Sofia Holmström, Föräldraledig
Utemiljö Vikarie: Gunnar Johansson
Dan Winnansson, Förvaltare Yttre miljö Timo Jäppinen
Mikael Ekström Jimmy Andersson
Denise Persson Salim Amin
Jumaali Alizada
. Centrumledning Bro Centrum:
. Extern konsult Cia Ekberg
. .
. .
. .