Vår personal

VD  Affärsområde lokaler
Tore Olsson Susanne Bovallius Förvaltningschefer Lokaler
Kent Larsson
Ekonomi och administration Bela Keceli-Mesaros
Lena Erdhage, Ekonomichef Hans-Erik Nilsson
Susanne Dexenius, Uthyrning lokaler Sören Karlsson
Maria Borg Tommy Kiesbye
Malin Thärn Hans Jeraeus
Carina Axelsson Jan-Peter Smedman
Annika Markusson Patrik Kiesbye
Ingalill Sjö
Affärsområde bostäder
Teknik Håkan Örnelius, Förvaltningschef Bostäder
Kent Svensson, teknikchef Helene Lindblad, Förvaltare Bro
Harry Kuusiniemi Peter Johannesson
Mats Karlsson Sari Svensk
Kazem Zyabari Milad Mirza
Dan Welén Bengt Ekström
Karin Wedin Stefan Göransson, Förvaltare Kungsängen
Sofia Holmström, Föräldraledig
Vikarie: Gunnar Johansson
Utemiljö Timo Jäppinen
Dan Winnansson Jimmy Andersson
Mikael Ekström Salim Amin
Denise Persson
.
.  Centrumledning Bro Centrum:
.  Extern konsult Cia Ekberg
. .
. .
. .