Carinaa

Sommaren 2017

Bostadsförmedlingen kommer att vara stängd under perioden 10 juli – 21 juli. Det innebär att det inte kommer att finnas några lägenheter att söka på. Vi tar emot uppsägningar av hyresavtal men kan inte behandla dem förrän efter den 21 juli. Jourbemanning kommer att finnas på telefon samt i vår reception. Vi önskar dig en varm och härlig sommar.

Tillfälligt ändrad telefontid

Från och med nu och under resten av sommaren har bostadsförmedlingen ingen telefontid på torsdagar mellan klockan 16.30 – 19.00. Det är dock öppet för besök. Detta gäller ärenden rörande bostadskön, förmedling av lägenheter och fordonsplatser, frågor rörande hyran och hyresavier m m.

Rörarbeten på Bergvägen 16-28

Under maj påbörjas ett arbete med renovering av avloppsrören under husen. Arbetet kommer att ske i två etapper. Etapp 1 utförs under 2017 och berör Bergvägen 22-28. Etapp 2 utförs under 2018 och berör Bergvägen 16-20. Arbetet i varje hus kommer att pågå under ca 5-6 veckor. Under dessa veckor sker vattenavstängningar som gör att du inte kan spola vatten i kranarna varken i badrummet eller i köket, och inte […]